De Vereniging Green Tribe

Al sinds het begin zijn we een vereniging: De Vereniging Green Tribe. Om onze legale positie te verbeteren, zijn we nu bezig alles verder te formaliseren, en een inschrijving bij de KvK te verkrijgen.

In onze statuten wordt ook een doel vermeldt:

“Streng-ecologisch gemeenschappelijk wonen, werken en tuinieren”

Dat is een wel heel korte samenvatting van wat we doen, maar het dekt wel een groot deel van onze activiteiten.

We hopen binnenkort met trots ons officiële KvK nummer hier op de site te plakken!