Sociale Dimensie

Green Tribe is een community waarin bewoners zich ondersteund en verantwoordelijk voelen. Zij zorgt voor een diep gevoel van verbinding in de groep. Bewoners zijn in staat om te participeren in de besluitvorming die invloed heeft op hun eigen leven en dat van de groep op een transparante manier. Voorbeelden zijn: wekelijkse meetings waar bewoners op basis van respect en gelijkwaardigheid volgens een consensus model besluitvorming maken. Ook worden er bewustzijn en groepsproces workshops gedaan waarin onze communicatieve vaardigheden en talenten worden aangesproken. Tevens wordt door een van onze bewoners als pedagoog/coach (zzp’er) deze workshop aangeboden aan buurtbewoners, vrienden, de Green Tribe en haar clientèle uit Amsterdam.

Sociale | Culturele Ecologische Economische dimensie